Cennik chirurgia ogólna

Usługi

Cena [zł brutto]

KONSULTACJA CHIRURGA OGÓLNEGO

200

LECZENIE WRASTAJĄCEGO PAZNOKCIA

350

NACIĘCIE I DRENAŻ ROPNIA/KRWIAKA

100

SZYCIE RANY DO 3cm

100

SZYCIE RANY POWYŻEJ 3cm

150

ZDJĘCIE SZWÓW

50

ZAŁOŻENIE I ZMIANA PROSTEGO OPATRUNKU

 50

 

KONSULTACJA PRZED WYKONANIEM BIOPSJI

150

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY

200

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA WĘZŁÓW CHŁONNYCH

200

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA ŚLINIANEK

250

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA PIERSI

200

BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI

600

 

USG JAMY BRZUSZNEJ

150

USG NEREK

100

USG TARCZYCY I PRZYTARCZYC

100

USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH

100

USG ŚLINIANEK

100

USG PIERSI Z OPISEM W SKALI BI-RADS

150

POBRANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

50

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

50

WYMAZ BAKTERIOLOGICZNY/MYKOLOGICZNY

50
 

CHIRURGICZNE USUWANIE ZMIAN:

MAŁA ZMIANA (do 4mm)

400

DUŻA ZMIANA (powyżej 4mm)

600

ZNIECZULENIE MIEJSCOWE DO ZABIEGU CHIRURGICZNEGO

50