Diabetologia

Diabetolog - zakres usług dla pacjentów duo medica

 • profilaktyka cukrzycy typu 2 
 • leczenie stanów przedcukrzycowych (nieprawidłowej glikemii na czczo i/lub nieprawidłowej tolerancji glukozy)
 • leczenie cukrzycy typu 1 u dorosłych
 • leczenie cukrzycy typu 2 
 • leczenie innych typów cukrzycy (w tym m.in. cukrzycy potransplantacyjnej)
 • prowadzenie pacjentek z cukrzycą ciążową
 • profilaktyka powikłań późnych cukrzycy 
 • przygotowanie chorego z cukrzycą do planowanego zabiegu operacyjnego 
 • prowadzenie chorych z cukrzycą w okresie okołooperacyjnym

Edukacja (oparta na indywidualnych potrzebach pacjenta) w zakresie:

 • zaleceń żywieniowych dla chorych na cukrzycę, osób z rozpoznanymi stanami przedcukrzycowymi oraz dla kobiet z cukrzycą ciążową
 • prowadzenia samokontroli za pomocą glukometru, systemu Free Style Libre
 • zasad insulinoterapii
 • aktywności fizycznej chorych na cukrzycę
 • postępowania w przypadku hipoglikemii 
 • odpowiedniej pielęgnacji stóp 

W trakcie wizyty istnieje możliwość:

 • oznaczenia poziomu glukozy za pomocą glukometru
 • oznaczenia poziomu ciał ketonowych w moczu lub we krwi
 • pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
 • pomiaru masy ciała oraz wyliczenia wskaźnika BMI
 • wykonania 5-punktowego badania neurologicznego stóp ( ocena cukrzycowej polineuropatii obwodowej)
 • wystawienia zaświadczenia dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o wyniku konsultacji oraz dalszych zaleceniach w zakresie diagnostyki i leczenia

Pacjentom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym w trakcie wizyty wydawane są recepty zgodnie z przysługującą im refundacją NFZ.

Jak przygotować się do konsultacji diabetologicznej?

W miarę możliwości proszę o przyniesienie ze sobą na wizytę:

 1. dzienniczka z pomiarami cukru
 2. książeczki opieki diabetologicznej lub paszportu diabetyka
 3. listy leków przyjmowanych na stałe
 4. ostatnio wykonane wyniki badań (szczególnie istotne dla pacjentów z rozpoznaną wcześniej cukrzycą to: poziom hemoglobiny glikowanej – HbA1c, kreatyniny, ew. ALT, AST, morfologia)
 5. ostatni wypis ze szpitala (kopia)
 6. chorzy ze świeżo rozpoznaną cukrzycą/stanem przedcukrzycowym – wyniki badań, na podstawie których ustalono rozpoznanie

Lekarz udzielający konsultacji diabetologicznych

Jak się umówić na konsultację diabetologiczną w Katowicach?

 

Sprawdź cennik usług poradni diabetologicznej w Katowicach